Lestijden

Onze locatie start om 8.30 uur 's morgens met de lessen. Een voordeel van dit begintijdstip is dat de lestijden goed aansluiten bij de aankomst- en vertrektijden van het openbare vervoer in de hele regio. Vrije uren vallen meestal aan het begin of einde van de schooldag. Bij eventuele lesuitval of vrije tussenuren kunnen de leerlingen in de aula studeren of lezen. Zij mogen het schoolterrein in principe niet verlaten.

Lesuur

Tijd

1

08.30 - 09.20 (m.u.v. de brugklassen, deze starten om 09.00 uur met het coachmoment tot 09.20 uur)

2

09.20 - 10.10

 

Pauze

3

10.30 - 11.20

4

11.20 - 12.10

 

Pauze

5

12.40 - 13.30

6

13.30 - 14.20

7

14.20 - 15.10

 

Pauze

8

15.20 - 16.10

9

16.10 - 17.00

 

Een aantal dagen per jaar werken we met een verkort lesrooster. Op die manier is er gelegenheid om in de middaguren cijfervergaderingen en leerlingbesprekingen te houden. 

Dit wordt dan tijdig aan de leerlingen meegedeeld.

Bij een verkort lesrooster zijn de lestijden als volgt:

 

Lesuur

Tijd

1

08.30 - 09.10

2

09.10 - 09.50

3

09.50 - 10.30

 

Pauze

4

10.50 - 11.30

5

11.30 - 12.10

 

Pauze

6

12.40 - 13.20

7

13.20 - 14.00

8

14.00 - 14.40

9

14.40 - 15.20