Jaaragenda vrije dagen

Vakanties en vrije dagen

Voor het schooljaar 2019-2020 zijn de volgende vakanties en vrije dagen vastgesteld:

 

Schoolvakanties

 

   Herfstvakantie

   Maandag 14 oktober 2019 tot en met zondag 20 oktober 2019

   Kerstvakantie

   Maandag 23 december 2019 tot en met zondag 5 januari 2020

   Carnavalsvakantie

   Maandag 24 februari tot en met zondag 1 maart 2020

   Meivakantie

   Maandag 20 april tot en met dinsdag 5 mei 2020

  Zomervakantie

   Maandag 13 juli tot en met zondag 23 augustus 2020

 

VRIJE DAGEN

   Bevrijding

   Maandag 4 mei en dinsdag 5 mei 2020

   Hemelvaart

   Donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei 2020

   Pinksteren

   Maandag 1 juni 2020

 

Www.Guyhouben.Com Bonnefantencollege Fullres 60

 

De vakanties staan los van de toetsweken.

Bij het plannen van uw eigen vakanties kan niet afgeweken worden van de vastgelegde schoolvakantieweken.

Leerlingen en ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een gedetailleerde jaarplanning, die echter altijd onder voorbehoud is. Op de website is de geactualiseerde versie te vinden.

 

In de jaarplanning die aan het begin van het schooljaar gepubliceerd wordt staan een aantal dagen gepland waarop gewerkt wordt met een verkort lesrooster.

De school kan op deze middagen activiteiten organiseren waaraan de leerlingen verplicht zijn deel te nemen.

Denk hierbij aan workshops, stagedagen, voorbereiding toetsweek, buitenschoolse opdrachten, excursies,

verdiepingsopdrachten (door leerlingen zelfstandig ondernomen), etc.