6/5/2020

In verband met COVID-19 geldt er dit schooljaar een aangepaste overgangsregeling.
Alle ouders/verzorgers en leerlingen hebben deze regeling op 5 juni via de mail ontvangen.

Als bijlagen bij dit mailbericht zijn ook alle bevorderingsnormen meegestuurd.