Lyceo Studieondersteuning

Lyceo werkt samen met het Bonnefanten College zodat leerlingen binnen hun eigen vertrouwde omgeving hulp kunnen krijgen bij het ontwikkelen van studievaardigheden en vakinhoudelijke vragen. Dit kan in de vorm van huiswerkbegeleiding, de huiswerkklas, bijlessen, coaching en/of de toetsweekopvangklas. Hieronder vindt u meer informatie over deze diensten.                       

Huiswerkbegeleiding
Huiswerkbegeleiding is meer dan alleen maar huiswerk maken en leren. Wij besteden ook aandacht aan studievaardigheden zoals plannen, herhalen, structureren en reflecteren. Dit zijn vaardigheden waar leerlingen de rest van hun school- en studiecarrière baat bij hebben. De huiswerkbegeleiding op het Bonnefanten College is van maandag t/m vrijdag geopend van 14.00u-17.30u. Tijdens deze uren zijn leerlingen 3, 4 of 5 dagen per week bij ons welkom.

Nieuw dit schooljaar: De Huiswerkklas
Dit schooljaar starten we op het Bonnefanten College met de huiswerkklas. Deze dienst van Lyceo biedt leerlingen na school een rustig plekje voor 3 dagen in de week. Leerlingen kunnen onder begeleiding werken en vragen stellen. De huiswerkklas is minder intensief dan de bovengenoemde huiswerkbegeleiding.

Bijlessen
Lyceo biedt bijlessen aan waarin uw kind één op één ondersteuning van een vakspecifieke begeleider krijgt. De bijlessen vinden plaats in een aparte ruimte waardoor de leerling rustig al zijn/haar vragen kan stellen. De leerling spreekt steeds zelf met de begeleider af wanneer de bijlessen plaatsvinden. Zo kan een bijles in tussenuren of direct na school plaatsvinden.

Coaching
Coaching is bedoeld om intensief één op één begeleid te worden met alles wat te maken heeft met school. We richten ons hierbij met name op studievaardigheden. Voorbeeld: een leerling heeft moeite met het maken van goede overzichtelijke samenvattingen en wenst alleen hier extra hulp bij. Dat kan middels een coachingtraject!

Nieuw dit schooljaar: TWOK
TWOK staat voor ToetsWeekOpvangKlas. De TWOK is er tijdens toetsperiodes om uw kind de mogelijkheid en ruimte te geven om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de toetsen. Het doel is om ervoor te zorgen dat uw zoon/dochter per middag al flink wat leerwerk heeft gedaan voor hij/zij naar huis gaan. Om uw kind hierin te ondersteunen, is er een begeleider aanwezig die kan helpen bij het inplannen van het leerwerk en het beantwoorden van vragen.

Even kennismaken of aanmelden?
Tijdens een kennismakingsgesprek wordt er bekeken welke aanpak het beste past bij de wensen en behoeften van de leerling om zo efficiënt en effectief mogelijk te werk te gaan. U krijgt zo helder welke ondersteuning wij kunnen bieden.

Interesse of meer informatie?
Neem dan gerust contact op met de vestigingscoördinator van Lyceo: Sanne Hoffman.

E: sanne.hoffman@lyceo.nl
T: 06 - 12462372

Lyceo